top of page

Regulamin sklepu internetowego
PHU ROWERY KWIDZYN PATRYK BUDZYŃSKI
(obowiązujący od 06.04.2023 r.)

Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami.

 

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem sklepu internetowego www.rowerykwidzyn.pl Powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

 

Sklep internetowy Rowery Kwidzyn działający w domenie www.rowerykwidzyn.pl prowadzony jest przez:

PHU Rowery Kwidzyn Patryk Budzyński

ul. 15 Sierpnia 25

82-500 Kwidzyn

NIP 878 178 32 47

 

Kontakt ze sklepem:

 

  • telefoniczny: +48 535 461 239

  • poczta elektroniczna: kontakt@rowerykwidzyn.pl

  • pisemnie lub osobiście : PHU Rowery Kwidzyn Patryk Budzyński, ul. 15 Sierpnia 25 82-500 Kwidzyn

 

I. Definicje

​1. Sklep Internetowy (Sklep) - strona internetowa www.rowerykwidzyn.pl, za pośrednictwem której, Klient może między innymi przeglądać Ofertę oraz składać Zamówienia.

2. Sprzedawca - Podmiot aktywny Rowery Kwidzyn.

3. Klient - Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która korzysta z usług Sklepu Internetowego.

4. Regulamin - Niniejszy zbiór postanowień, praw i przywilejów klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

5. Towar – Produkt znajdujący się w sklepie internetowym.

6. Cena - Cena brutto towaru.

7. Oferta - Zbiór towarów wraz z cenami.

8. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z zm.).

9. Ustawa o prawach konsumenta- Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827).

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1422 z zm.).

11. Umowa Sprzedaży - Umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem internetowym, a klientem.

12. Zamówienie - Oświadczenie woli klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Rowerykwidzyn.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Klienci mają również możliwość pobrania niniejszego Regulaminu oraz jego wydruku.

4. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.rowerykwidzyn.pl prowadzony jest przez firmę PHU Rowery Kwidzyn Patryk Budzyński z siedzibą w Kwidzynie, przy ul. 15 Sierpnia 25.

Firma PHU Rowery Kwidzyn Patryk Budzyński posiada status podmiotu aktywnego; NIP: 878 178 32 47; REGON: 382254374

5. Firma PHU Rowery Kwidzyn Patryk Budzyński prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprzedaż bezpośrednią w sklepie stacjonarnym.

6. Wszelką korespondencję listowną należy kierować na adres: PHU Rowery Kwidzyn Patryk Budzyński, ul. 15 Sierpnia 25, 82-500 Kwidzyn

7. Wszelką korespondencję elektroniczną należy kierować na adres mailowy kontakt@rowerykwidzyn.pl lub za pomocą formularzy kontaktowych świadczonych przez stronę www.rowerykwidzyn.pl

 

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych tj:

a) Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

b) Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji powyżej 6.0 lub przeglądarka Mozilla Firefox w wersji wyższej niż 2.0. lub Google Chrome.

c) Włączona obsługa ciasteczek.

d) Włączona obsługa języka javascript.

3. Sklep Internetowy zobowiązuje się do zapewnienia Klientom prawidłowego działania strony www.rowerykwidzyn.pl

4. Sklep Internetowy korzysta z usług hostingowych firm zewnętrznych i nie odpowiada za przerwy w działaniu strony www.rowerykwidzyn.pl i szkody spowodowane przez firmy hostingowe.

5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw w działaniu strony www.rowerykwidzyn.pl spowodowanych pracami technicznymi zmierzającymi do poprawy jej działania.

6. Klient składający zamówienie lub rejestrujący się w Sklepie Internetowym zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu.

7. Sklep Rowery Kwidzyn może pozbawić Klienta prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) Podanie niezgodnych, niedokładnych lub nieaktualnych danych podczas rejestracji lub składania zamówienia.

b) Naruszenie dóbr osobistych osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego.

c) Inne zachowania, które zostaną uznane przez Rowery Kwidzyn za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Rowery Kwidzyn.

8. Osoba, która utraciła prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Rowery Kwidzyn.

9. Klient zobowiązuje się w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

b) niekorzystania z oprogramowania lub urządzeń działających na szkodę Sklepu Internetowego.

c) nierozsyłania i nieumieszczania niezamówionej informacji handlowej (czyt. SPAM).

d) niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych klientów.

e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, z postanowieniami Regulaminu, a także zasadami korzystania z sieci Internet.

10. Sklep zobowiązuje się w szczególności do:

a) usuwania i zapobiegania umieszczaniu przez Klientów treści naruszających przepisy prawa.

b) usuwania i zapobiegania umieszczaniu niezamówionej informacji handlowej (czyt. SPAM).

c) zapewnienia Klientom bezpieczeństwa w Sklepie Internetowym.

d) rozstrzygania i przeciwdziałań złamania prawa na szkody Sklepu Internetowego i innych Klientów.

11. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18. W dni ustawowo wolne od pracy zamówienia nie są realizowane.

 

IV Oferta

 

1. Wszystkie produkty umieszczone na stronie Rowery Kwidzyn są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie sprowadzone na rynek polski.

2. Zawartość sklepu internetowego może nie uwzględniać stanów magazynowych importerów/producentów oferowanych towarów.

3. Sklep Internetowy zobowiązuje się do uaktualniania stanów magazynowych i cen tak często, jak to tylko możliwe.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.

5. Wszystkie ceny podane są w walucie złoty polski.

 

 

V Zamówienia

 

1. Założenie Zamówienia jest procedurą prowadzącą do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Złożenie Zamówienia jest traktowane jako oświadczenie woli Klienta do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

3. W celu złożenia Zamówienia konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

4. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym należy wejść na stronę internetową www.rowerykwidzyn.pl, dokonać wyboru Towaru lub Towarów wraz z wyszczególnieniem ilości sztuk i podjąć kolejne czynności techniczne sugerowane przez komunikaty i treści na stronie internetowej.

5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka.

6. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru lub ilości sztuk do momentu naciśnięcia przycisku "złóż zamówienie".

7. Dodanie produktów do koszyka nie jest dla Klienta działaniem do czegokolwiek zobowiązującym.

8. Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z jego podsumowaniem tj:

a) numerem zamówienia.

b) listą zamówionych towarów wraz z Cenami i zamówionymi ilościami.

c) Wybranym sposobem płatności.

d) Wybranym sposobem dostawy.

e) Adresem dostawy

f) Ew. Adresem dla faktury VAT

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień w przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych, nieaktualnych lub niedokładnych danych.

11. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Sprzedawca zastrzega sobie również możliwość wyznaczenia dni nierealizowania zamówień, po uprzednim poinformowaniu Klientów Sklepu Internetowego.

13. W przypadku braku zapłaty za towary objęte potwierdzonym zamówienie w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, sklep anuluje złożone zamówienie o czym klient zostanie poinformowany za pomocą wiadomości wysłanej drogą elektroniczną na podany przez klienta adres e-mail.

 

 

VI. Dostępność towarów

 

1. Sprzedawca oferuje towary z różnym czasem dostawy.

2. Jeżeli Sprzedawca nie posiada zamawianego towaru w swoim magazynie poinformuje klienta o jego dostępności w 48 godzin.

3. Zamówienia na towary, których realizacja jest niemożliwa z braku dostępności zostaną anulowane, o czym klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

 

 

VII. Czas realizacji zamówień

 

1. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia poszczególnych towarów. Podana ilość dni uwzględnia tylko dni robocze.

2. Zamówienia składające się z towarów o różnym czasie realizacji, realizowane są wg najdłuższego czasu realizacji.

 

 

 

VIII. Umowa Sprzedaży

 

1. Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem zawierana jest w momencie akceptacji przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta zamówienia.

2. Sprzedawca może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży również w przypadku podania nieprawidłowych, nieaktualnych lub niedokładnych danych podanych przez Klienta w złożonym Zamówieniu.

3. O zawarciu Umowy Sprzedaży Klient powiadamiany jest drogą elektroniczną w odpowiedzi na

złożone zamówienie.

 

 

IX. Dostawa i metody płatności

 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem Paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej (DPD, FedEx, InPost).

3. Koszty dostawy oraz metody dostawy wskazane są przez Sklep Internetowy w trakcie składania zamówienia.

4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem.

5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności przesyłki i w przypadku jej uszkodzenia lub niekompletności, zobowiązany jest również spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez dostarczyciela paczki i Klienta.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi – na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar – wydruku potwierdzenia oraz dowodu zakupu (np. faktura VAT).

7. Klient składając zamówienie może wybrać następujące formy płatności:

a) przelew na rachunek bankowy

b) pobrania u kuriera

c) system ratalny

d) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 8. W przypadku sprzedaży ratalnej obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej.

 

 

X. Odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając wyżej wymienione wypełnione oświadczenie na adres: PHU ROWERY KWIDZYN Patryk Budzyński, ul. 15 Sierpnia 25, 82-500 Kwidzyn, a także dokonać zwrotu towaru do Sklepu. Formularz „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy” Sklep dostarcza Klientowi drogą elektroniczną w formie pliku PDF lub w formie papierowej dołączonej do paragonu lub faktury wraz z zakupionym Towarem. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony Towar w ciągu 14 dni na rachunek bankowy wskazany w formularzu „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy”.

Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach.

2. Zwracane towary muszą być kompletne, wraz z oryginalnym opakowaniem. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.      

3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a) produktów szybko psujących się;

b) produktów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, których nie można zwrócić ze względu zdrowotnych lub higienicznych po rozpakowaniu- jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) produktów, które ze względu na swój charakter są połączone z innymi;

d) nagrań audio i wideo, programów komputerowych dostarczanych w zabezpieczonym opakowaniu po jego rozpakowaniu;

 

 

XI. Reklamacje

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady Towaru.

Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru, albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@rowerykwidzyn.pl lub adres korespondencyjny podany w niniejszym regulaminie.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania.

 

 

XII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów

 

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.

2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

  • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

  • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu,

  • prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z pkt V Regulaminu.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PHU Rowery Kwidzyn Patryk Budzyński a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia Klientów o zmianach w Regulaminie.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2023 r. do odwołania.

bottom of page